wspinacz

SEKCJA WSPINACZKOWA

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w zajęciach wspinaczkowych.
Zajęcia prowadzone są regularnie dwa razy w tygodniu (lub raz) z instruktorem w Centrum Wspinaczkowym „BALTORO” w Rzeszowie. Programy zajęć obejmują elementy obsługi sprzętu wspinaczkowego oraz szeroki zakres technik wspinaczkowych.
Zajęcia dla dzieci prowadzone są w formie zabawowej, w trakcie których dzieci rozwijają koordynację ruchową, doskonalą techniki wspinaczkowe, uczą się obsługi sprzętu, wszystko to odbywa się w bezpieczny sposób, pod opieką instruktora. Zajęcia dostosowane są do wieku i możliwości dziecka.

Sekcja dla początkujących prowadzona jest w dwóch grupach wiekowych:
Grupa I (dzieci) od 8 do 14 lat
Grupa II (młodzież i dorośli) powyżej 14 lat

Terminy zajęć:

poniedziałek
Grupa II 19:00

środa
Grupa I 17:00- 18:00
Grupa II 18:00

Zgłoszenia proszę przysyłać na adres mailowy lub telefonicznie (po godzinie 16:00)
e-mail: kursy@wspinacz.com ; mobile 608 114 085.

W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, wiek oraz dane kontaktowe (e-mail, telefon).


WARUNKI UCZESTNICTWA W SEKCJI:
  • Ukończone 18 lat lub pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo
    w sekcji (na naszym druku).
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki rekreacyjnej (może być wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu).
  • Uregulowana opłata za cały miesiąc z góry. Nieobecność na zajęciach jest jednoznaczna
    z utratą lekcji i jej koszt nie podlega zwrotowi.

W przypadku małej ilości uczestników sekcji, organizator ma prawo odwołać sekcję w kolejnym miesiącu.
Uczestników obowiązuje również regulamin ogólny Centrum Wspinaczkowego „BALTORO”.
Mapa dojazdu na ściankę wspinaczkową
Centrum Wspinaczkowym „BALTORO”
Obrońców Poczty Gdańskiej 11
Rzeszów

Wyświetl większą mapę