wspinacz

KURSY DO PRAC WYSOKOŚCIOWYCH

Kurs przeznaczony jest dla osób, które zamierzają pracować na wysokościach z zastosowaniem sprzętu alpinistycznego, osoby nie muszą posiadać  żadnego doświadczenia i wcześniejszego kontaktu z wspinaniem.


Forma zajęć:
Zajęcia praktyczne na ścianie wspinaczkowej, w skałach lub obiektach wysokich.


Szkolenie trwa 16-20 godzin (2-3 dni).

Zaświadczenia:
Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem


WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE
 • Ukończone 18
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie z zastosowaniem technik alpinistycznych (może być wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu).

Program kursu:

Cześć teoretyczna:

 • omówienie zasad bezpiecznej pracy na wysokości oraz występujących zagrożeń,
 • organizacja stanowiska pracy
 • zapoznanie ze sprzętem
 • omówienie wyposażenia osobistego (rodzaje uprzęży, kaski, lonże i absorbery energii, przyrządy zjazdowe,  przyrządy autoasekuracyjne i zaciskowe).Podstawowe węzły, nauka wiązania

Część praktyczna:

 • nauka węzłów (kluczka, ósemka, uszy zająca, motyl, podwójny zderzakowy, wyblinka, węzły zaciskowe),
 • budowa stanowisk zjazdowych i asekuracyjnych,
 • zasady autoasekuracji
 • zjazdy na linie (rolka, GRI- GRI, ID), zjazdy w ławce z użyciem w/w przyrządów,
 • podchodzenie po linie: przy pomocy węzłów zaciskowych; przy pomocy CROLLA i ASCENSION, GRI- GRI lub ID i ASCENSION,
 • pokonywanie węzłów na linie w podchodzeniu i zjeździe,
 • przepinki,
 • poruszanie się po odcinkach poziomych i skośnych,
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych, podstawowe techniki autoratunkowe

Cennik: KURSU DO PRAC WYSOKOŚCIOWYCH

lp.

cena od 1-dnej osoby ilość uczestników

1

750 zł

1

2

700 zł

2

3

650 zł

3

4

600 zł

4

 

Rabaty:

Dla uczestników kursu wspinaczki skalnej (w szkole, wspinacz czyli u mnie:) przysługuję rabat w wysokośc 100 zł

Dla członków RKW 50 zł