KURSY I SZKOLENIA WSPINACZKOWE,

przeznaczone są zarówno dla osób nie mających żadnego doświadczenia i wcześniejszego kontaktu ze wspinaczką,  jak również dla wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoje wiadomości i wiedzę w tej dziedzinie. W zależności od wybranego programu kursy przygotowuje on do samodzielnego korzystania ze sztucznych obiektów wspinaczkowych, czy też do wspinania po drogach wielowyciągowych, na własnej asekuracji w rejonach skałkowych, nie mających charakteru wysokogórskiego.
A jeśli nie wiedzą Państwo czy się spodoba wspinaczka w skałkach (czy na ściance) jest możliwość wyjazdu rekreacyjnego w skałki pod opieką instruktora, który zadba o bezpieczeństwo, wówczas program jest dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta.

STRUKTURA KURSÓW WSPINACZKOWYCH

KURSY

 1. kurs wspinaczki na sztucznej ścianie
 2. kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych wielowyciągowych
 3. kurs wspinaczki skalnej tak zwany "Kurs Skałkowy"

KURSY UZUPEŁNIAJĄCE

 1. kurs "Ze sztucznej ściany w skałki" po drogach ubezpieczonych wielowyciągowych
 2. kurs wspinaczki po drogach bez stałej asekuracji

KURSY I SZKOLENIA INDYWIDUALNE

 1. wspinaczki na sztucznej ścianie
 2. wspinaczki skalnej

PROGRAMY KURSÓW

Wprowadzenie
na sztuczną ściankę – podstawy

Szkolenie zapoznaje ze sztuczną ścianką i przygotowuje do korzystania ze sztucznego obiektu wspinaczkowego tylko w minimalnym zakresie asekuracji, pozwalającym wspinać się z górną protekcją tak zwaną  „na wędkę” więcej...

Kurs wspinaczki na sztucznej ścianie

Kurs wspinaczki na sztucznej ścianie przygotowuje do samodzielnego korzystania ze sztucznych obiektów wspinaczkowych, zarówno z górną jak i dolną protekcją.
więcej...
(Po ukończeniu kursy można kontynuować szkolenie uzupełniając swoje wiadomości o program "ze sztucznej ściany w skałki" po drogach ubezpieczonych wielowyciągowych)

Kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych wielowyciągowych

Przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (obitych), wielowyciągowych w terenie naturalnym. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych, więcej...
(Po ukończeniu kursy można kontynuować szkolenie uzupełniając swoje wiadomości o program wspinaczki po drogach bez stałej asekuracji)

Kurs wspinaczki skalnej tak zwany "kurs skałkowy"

Kurs skałkowy przygotowuję do samodzielnego wspinania po drogach wielowyciągowych, na własnej asekuracji w rejonach skałkowych nie mających charakteru wysokogórskiego. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych, więcej...

KURSY UZUPEŁNIAJĄCE

Kurs "ze sztucznej ściany w skałki"
Po drogach ubezpieczonych wielowyciągowych

Kurs "Ze sztucznej ściany w skałki" jest uzupełnieniem kursu wspinaczki na sztucznej ścianie, przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę oraz po drogach wyposażonych
w punkty asekuracyjne (obitych) w terenie naturalnym. Zasadniczo przeznaczony dla absolwentów kursów wspinaczki na sztucznej ścianie, od decyzji prowadzącego instruktora zależy dopuszczenie do kursu osób, które podstawowe umiejętności zdobyły poza kursami, więcej...
(Po ukończeniu kursy można kontynuować szkolenie uzupełniając swoje wiadomości o program wspinaczki po drogach bez stałej asekuracji)

Program kursu wspinaczki po drogach bez stałej asekuracji

Kurs wspinania na własnej asekuracji w skałkach, przeznaczony jest dla absolwentów:
 • kursu "wspinaczki po drogach ubezpieczonych"
 • kursu uzupełniającego "ze sztucznej ściany w skałki (drogi ubezpieczone)"
Jest on kontynuacją programową wyżej wymienionych kursów. Uzupełnia wyszkolenie do poziomu podstawowego kursu wspinaczkowego w skałkach.
Przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych nie mających charakteru wysokogórskiego, na drogach bez stałej asekuracji, więcej...

KURSY I SZKOLENIA INDYWIDUALNE

Szkolenia indywidualne przeznaczone są dla osób chcących przypomnieć sobie zasady asekuracji,  na przykład po dawno skończonym kursie lub uaktualnić o nowe wiadomości i techniki, mogą dotyczyć wspinaczki na sztucznej ścianie jak i również wspinaczki skalnej, więcej...

 

Szczegóły programów

Wprowadzenie
na sztuczną ściankę – podstawy

 

 • PROGRAM
 • CENNIK
 • WARUNKAMI UCZESTNICTWA W KURSIE
 • NA KURS NALEŻY ZABRAĆ
Program szkolenia podstawowego wspinaczki na sztucznej ścianie.

Szkolenie zapoznaje z sztuczną ścianką i przygotowuje do korzystania z sztucznego obiektu wspinaczkowego tylko w minimalnym zakresie asekuracji, pozwalającym wspinać się z górną protekcją tak zwaną - na wędka


Treść zajęć
Zapoznanie ze sztuczną ścianą,
- zasady bezpieczeństwa.

Podstawowe informacje o sprzęcie
- uprzęże biodrowe
- karabinki
- przyrządy asekuracyjne grigri
Zasady asekuracji
- zapięcie uprzęży, przywiązanie do niej liny,
- zasady asekuracji z górną protekcją (wędka)

Porady
- związane z doborem optymalnych zakupów własnego wyposażenia.

lp.

cena od 1-dnej osoby

ilość uczestników

1

25 zł

4 - i więcej

2

35 zł

3

3

50 zł

2

4

100 zł

1


 • cena nie zawiera kosztów dojazdu oraz wstępu na ściankę
 • jest możliwość dołączenia się do innych kursów jeżeli takowe są prowadzone w danym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu

 

 • ukończone 18 lat - dla osób nie pełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w szkoleniu
 • Buty wspinaczkowe - powinny być ciasne, mocno dopasowane, około , 2 numery mniejsze nisz nosimy zwykłe obuwie, palce stóp lekko podgięte, ale nie daj się namówić na zbyt ciasne zwłaszcza na początku,  aby wspinaczka nie stała się katorgą.
 • Odzież sportową nie krępującą ruchów podczas wspinaczki
  (w skrajnych przypadkach mogą być stare korkotrampki, z obciętymi korkami,  (na czarnej gumie)  albo inne obuwie sportowe)
 • Szkoła zapewnia kompletny sprzęt wspinaczkowy ( karabinki, uprząż, kask, linę, itd... Posiadający atesty.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs wspinaczki
na sztucznej ścianie

 • PROGRAM
 • CENNIK
 • WARUNKAMI UCZESTNICTWA W KURSIE
 • NA KURS NALEŻY ZABRAĆ
Program kursu wspinaczki na sztucznej ścianie

Kurs wspinaczki na sztucznej ścianie przygotowuje do samodzielnego korzystania ze sztucznych obiektów wspinaczkowych.


Forma zajęć:

zajęcia praktyczne na sztucznej ścianie przeplatane teorią.


czas: około 16 godzin. 2 dni


Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem,


Treść zajęć

1. Zapoznanie ze sztuczną ścianą (budowa, punkty asekuracyjne, stanowiska do wędki); zasady bezpieczeństwa.

2. Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atestów, zastosowanie):

- liny i repsznury

- uprzęże biodrowe

- karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy)

- ekspresy

- przyrządy asekuracyjne: kubek lub płytka; opcjonalnie grigri

- buty i akcesoria: magnezja, woreczek

3. Zasady asekuracji:

- zapięcie uprzęży, przywiązanie do niej liny,

- asekuracja na wędkę (obsługa kubka lub płytki; opcjonalnie dodatkowo grigri);właściwa postawa asekurującego

- asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki nauka odpadnięć; właściwa postawa asekurującego

- podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.

4. Węzły i ich zastosowanie: ósemka, kluczka. Zwijanie liny.

5. Nauczanie techniki wspinania:

- wykorzystanie chwytów i stopni;

- ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;

- wspinaczka statyczna i dynamiczna;

6. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.

7.Porady związane z doborem optymalnych zakupów własnego wyposażenia.


 

lp.

cena od 1-dnej osoby

ilość uczestników

1

360 zł 1

2

300 zł 2

3

240 zł 3

4

200 zł 4

5

180 zł 5

6

170 zł 6

 


 • cena nie zawiera kosztów dojazdu oraz wstępu na ściankę
 • jest możliwość dołączenia się do innych kursów jeżeli takowe są prowadzone w danym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu
 • ukończone 18 lat lub  pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w szkoleniu,
 • posiadanie ważnej karty zdrowia sportowca na uprawianie wspinaczki lub zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (może być wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu).
 •  wykupienie ubezpieczenia NNW (po wcześniejszym uzgodnieniu i przesłaniu danych personalnych (Imię i nazwisko adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego) szkoła wykupi ubezpieczenie (koszty ponosi Kursant)
 • opłacenie wadium (zaliczka 100 zł)
 • Buty wspinaczkowe - powinny być ciasne, mocno dopasowane, około , 2 numery mniejsze nisz nosimy zwykłe obuwie, palce stóp lekko podgięte, ale nie daj się namówić na zbyt ciasne zwłaszcza na początku,  aby wspinaczka nie stała się katorgą.
  (w skrajnych przypadkach mogą być stare korkotrampki, z obciętymi korkami,  (na czarnej gumie)  albo inne obuwie sportowe)
 • Odzież sportową nie krępującą ruchów podczas wspinaczki
 • Szkoła zapewnia kompletny sprzęt wspinaczkowy ( karabinki, uprząż, kask, linę, itd... Posiadający atesty.)

 

 

 

 

 

 

 

Kurs wspinaczki
po drogach ubezpieczonych wielowyciągowych

`
 • PROGRAM
 • CENNIK
 • WARUNKAMI UCZESTNICTWA W KURSIE
 • NA KURS NALEŻY ZABRAĆ
Program kursu wspinaczki po drogach ubezpieczonych wielowyciągowych

Przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne
(obitych), wielowyciągowychw terenie naturalnym. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych.


Forma zajęć:

zajęcia praktyczne w skałkach (lub częściowo na sztucznych obiektach wspinaczkowych) przeplatane teorią.


Czas trwania:

Czas: 24-32 godzin. 3 -4 dni.


Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem,


Treść zajęć

1. Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.

2. Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atwestów, zastosowanie):

- liny i repsznury

- uprzęże biodrowe

- karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy)

- ekspresy

- taśmy

- przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka lub płytka; opcjonalnie grigri

- stałe punkty asekuracyjne (przeloty, stanowiska)

- buty

- akcesoria: magnezja, woreczek

3. Zasady asekuracji:

- zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny

- asekuracja na wędkę: wykorzystanie gotowego stanowiska, założenie własnego; obsługa kubka (dowolny rodzaj) lub płytki oraz półwyblinki z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri; postawa asekurującego

- asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć); postawa asekurującego

- zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym;

- przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.

- wspinaczka drogą dwuwyciągową - zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu.

4. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.

5. Węzły i ich zastosowanie: ósemka, kluczka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, jeden z węzłów zaciskowych (do wyboru), podwójny zderzakowy. Zwijanie i przenoszenie liny.

6. Nauczanie techniki wspinania:

- wykorzystanie chwytów i stopni;

- ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;

- wspinaczka statyczna i dynamiczna;

- zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.

7. Podstawy technik linowych:

- zjazdy na linie w wysokim przyrządzie - gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem.

8. Skale trudności używane w skałkach.

9. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.
10 .Porady związane z doborem i kupnem sprzętu turystycznego i wspinaczkowego,

- dopasowanie do indywidualnych potrzeb i zasobu portfela

- na czym można zaoszczędzić a na czym nie warto

- co kupic w pierwszej kolejnsci,

- konserwacja i czyszczenie, pranie oraz oznaczanie sprzętu wspinaczkowego


lp.

cena od 1-dnej osoby

ilość uczestników

1

590 zł 1

2

480 zł 2

3

470 zł 3

4

450 zł 4

 


 • Cena nie zawiera kosztów dojazdu i zakwaterowania w miejscu szkolenia.
 • jest możliwość dołączenia się do innych kursów jeżeli takowe są prowadzone w danym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu

 

 

 • ukończone 18 lat lub  pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w szkoleniu,
 • posiadanie ważnej karty zdrowia sportowca na uprawianie wspinaczki lub zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (może być wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu).
 •  wykupienie ubezpieczenia NNW (po wcześniejszym uzgodnieniu i przesłaniu danych personalnych (Imię i nazwisko adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego) szkoła wykupi ubezpieczenie (koszty ponosi Kursant)
 • opłacenie wadium (zaliczka 100 zł)
 • Buty wspinaczkowe - powinny być ciasne, mocno dopasowane, około , 2 numery mniejsze nisz nosimy zwykłe obuwie, palce stóp lekko podgięte, ale nie daj się namówić na zbyt ciasne zwłaszcza na początku,  aby wspinaczka nie stała się katorgą.
  (w skrajnych przypadkach mogą być stare korkotrampki, z obciętymi korkami,  (na czarnej gumie))
 • Odzież sportową nie krępującą ruchów podczas wspinaczki (ciepłą odzież, zawsze może nastąpić załamanie pogody)
 • Plecak do noszenia sprzętu 30-40 litrów może być większy
 • Szkoła zapewnia kompletny sprzęt wspinaczkowy ( karabinki, uprząż, kask, linę, itd... Posiadający atesty.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs wspinaczki skalnej
tak zwany "kurs skałkowy"

 • PROGRAM
 • CENNIK
 • WARUNKAMI UCZESTNICTWA W KURSIE
 • NA KURS NALEŻY ZABRAĆ
Program kursu pełnego tak zwany "Kurs Skałkowy"

Kurs skałkowy przygotowuję do samodzielnego wspinania po drogach wielowyciągowych, na własnej asekuracji w rejonach skałkowych niemających charakteru wysokogórskiego. Daję również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych.


Forma zajęć:

zajęcia praktyczne w skałkach (lub częściowo na sztucznych obiektach wspinaczkowych) przeplatane teorią.


Czas: około 48 godzin. 6 dni


Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem


Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności
w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne
i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV
w skali UIAA


Treść zajęć

1. Tematy wykładów

- Prezentacja i omówienie sprzętu wspinaczkowego.

- Teoria asekuracji.

- Zjazdy na linie.

- Wychodzenie po linie.

- Formacje skalne (zakres podstawowy).

- Niebezpieczeństwa wspinania.

- Pierwsza pomoc.

- Style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.

- Formy uprawiania wspinaczki, formy organizacyjne wspinania; zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.

- Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.

2. Zajęcia praktyczne

- wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży

- praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), podwójny zderzakowy, półwyblinka, wyblinka, flagowy, prusik, bloker, stoper taśmowy; zwijanie i przenoszenie liny

- dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go

- samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.)

- wykorzystanie punktów naturalnych

- łączenie punktów asekuracyjnch

- budowanie stanowisk do wędki

- budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich

- obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania (przyrządy: kubek lub płytka oraz półwyblinka z karabinkiem HMS)

- właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych

- prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej, opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej

- przewiązywanie liny przez ring zjazdowy, zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania

- zakładanie stanowisk zjazdowych

- przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu

- zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją

- zjazd ze stanowiskiem pośrednim

- rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu

- wychodzenie po linie (prusikowanie)

- opuszczanie partnera na linie

- uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera

- technika wspinania: wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała - pozycja frontalna i boczna, wspinaczka statyczna i dynamiczna

- zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania

- przyswojenie zasad bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach, podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego

3. Porady związane z doborem i kupnem sprzętu turystycznego i wspinaczkowego,
- dopasowanie do indywidualnych potrzeb i zasobu portfela
- na czym można zaoszczędzić a na czym nie warto
- co kupic w pierwszej kolejnsci,
- konserwacja i czyszczenie, pranie oraz oznaczanie sprzętu wspinaczkowego


lp.

cena od 1-dnej osoby

ilość uczestników

1

900 zł 1

2

780 zł 2

3

770 zł 3

3

750 zł 4

 


 • Cena nie zawiera kosztów dojazdu i wstępu na ściankę oraz zakwaterowania w miejscu szkolenia.
 • jest możliwość dołączenia się do innych kursów jeżeli takowe są prowadzone w danym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu
 • ukończone 18 lat lub ukończone 14 lat dla osób nie pełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w szkoleniu.
 • posiadanie ważnej karty zdrowia sportowca na uprawianie wspinaczki lub zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (może być wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu).
 •  wykupienie ubezpieczenia NNW (po wcześniejszym uzgodnieniu i przesłaniu danych personalnych (Imię i nazwisko adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego) szkoła wykupi ubezpieczenie (koszty ponosi Kursant)
 • opłacenie wadium (zaliczka 200 zł)
 • Buty wspinaczkowe - powinny być ciasne, mocno dopasowane, około , 2 numery mniejsze nisz nosimy zwykłe obuwie, palce stóp lekko podgięte, ale nie daj się namówić na zbyt ciasne zwłaszcza na początku,  aby wspinaczka nie stała się katorgą.
  (w skrajnych przypadkach mogą być stare korkotrampki, z obciętymi korkami,  (na czarnej gumie)  albo inne obuwie sportowe)
 • Odzież sportową nie krępującą ruchów podczas wspinaczki (ciepłą odzież, zawsze może nastąpić załamanie pogody)
 • Plecak do noszenia sprzętu 30-40 litrów może być większy
 • Szkoła zapewnia kompletny sprzęt wspinaczkowy ( karabinki, uprząż, kask, linę, itd... Posiadający atesty.)

 

 

 

 

 

 

 

Kurs
"ze sztucznej ściany w skałki"

(kurs uzupełniający)
 • PROGRAM
 • CENNIK
 • WARUNKAMI UCZESTNICTWA W KURSIE
 • NA KURS NALEŻY ZABRAĆ
Program "Ze sztucznej ściany w skałki" po drogach ubezpieczonych wielowyciągowych (kurs uzupełniający)

Kurs "Ze sztucznej ściany w skałki" jest uzupełnieniem kursu wspinaczki na sztucznej ścianie, przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę oraz po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (obitych) w terenie naturalnym.

Zasadniczo przeznaczony dla absolwentów kursów wspinaczki na sztucznej ścianie, od decyzji prowadzącego instruktora zależy dopuszczenie do kursu osób, które podstawowe umiejętności zdobyły poza kursami.


Forma zajęć:

zajęcia praktyczne w skałkach (opcjonalnie kilka godzin na sztucznych obiektach wspinaczkowych) przeplatane teorią.


 

Czas: nie krócej niż 16 godzin. 2 dni.


Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem  podpisane przez instruktora


Treść zajęć

1. Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.

2. Technika wspinania: zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.

3. Zakładanie stanowisk do wędki (stanowiska gotowe - sposób wykorzystania, stanowiska własne).

4. Stałe punkty asekuracyjne w terenie skalnym: rodzaje i typy; sposoby ich wykorzystywania; prowadzenie liny.

5. Węzły i ich zastosowanie: taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, jeden z węzłów zaciskowych (do wyboru), podwójny zderzakowy; przenoszenie liny.

6. Zastosowanie taśm i pętli z liny.

7. Asekuracja przy pomocy karabinka HMS i półwyblinki.

8. Zablokowanie liny w przyrządzie asekuracyjnym węzłem flagowym.

9. Przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.

10. Zjazdy na linie w wysokim przyrządzie - gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem.

11. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.

12. Wspinaczka drogą dwuwyciągową - zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu.

13. Skale trudności używane w skałkach.

14. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.


lp.

cena od 1-dnej osoby

ilość uczestników

1

520 zł 1

2

420 zł 2

3

400 zł 3

4

380 zł 4

 

 • Cena nie zawiera kosztów dojazdu i wstępu na ściankę oraz zakwaterowania w miejscu szkolenia.
 • jest możliwość dołączenia się do innych kursów jeżeli takowe są prowadzone w danym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu
 • ukończone 18 lat lub  pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w szkoleniu,
 • posiadanie ważnej karty zdrowia sportowca na uprawianie wspinaczki lub zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (może być wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu).
 •  wykupienie ubezpieczenia NNW (po wcześniejszym uzgodnieniu i przesłaniu danych personalnych (Imię i nazwisko adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego) szkoła wykupi ubezpieczenie (koszty ponosi Kursant)
 • opłacenie wadium (zaliczka 150 zł)
 • Buty wspinaczkowe - powinny być ciasne, mocno dopasowane, około , 2 numery mniejsze nisz nosimy zwykłe obuwie, palce stóp lekko podgięte, ale nie daj się namówić na zbyt ciasne zwłaszcza na początku,  aby wspinaczka nie stała się katorgą.
  (w skrajnych przypadkach mogą być stare korkotrampki, z obciętymi korkami,  (na czarnej gumie)  albo inne obuwie sportowe)
 • Odzież sportową nie krępującą ruchów podczas wspinaczki (ciepłą odzież, zawsze może nastąpić załamanie pogody)
 • Plecak do noszenia sprzętu 30-40 litrów może być większy
 • Szkoła zapewnia kompletny sprzęt wspinaczkowy ( karabinki, uprząż, kask, linę, itd... Posiadający atesty.)

 

 

 

 

 

 

 

Kurs wspinaczki
po drogach bez stałej asekuracji

(kurs uzupełniający)
 • PROGRAM
 • CENNIK
 • WARUNKAMI UCZESTNICTWA W KURSIE
 • NA KURS NALEŻY ZABRAĆ
Program kursu wspinaczki po drogach bez stałej asekuracji (kurs uzupełniający)

Kurs wspinania na własnej asekuracji w skałkach, przeznaczony jest dla absolwentów:

- kursu "wspinaczki po drogach ubezpieczonych" oraz
- kursu uzupełniającego "Ze sztucznej ściany w skałki (drogi ubezpieczone)",

Jest on kontynuacją programową wyżej wymienionych kursów. Uzupełnia wyszkolenie do poziomu podstawowego kursu wspinaczkowego w skałkach.

Przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru wysokogórskiego, na drogach bez stałej asekuracji.


zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią.


Czas: 24-32 godzin. 3 -4 dni.


Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem  podpisane przez instruktora


Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV UIAA


Treść zajęć

1. Sprzęt niezbędny do samodzielnego instalowania punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.).

2. Teoria asekuracji.

3. Formacje skalne (zakres podstawowy).

4. Niebezpieczeństwa wspinania.

5. Pierwsza pomoc (zakres podstawowy).

6. Style wspinania, przewodniki i rejony wspinaczkowe.

7. Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.

Zajęcia praktyczne

Muszą zostać wyuczone następujące umiejętności:

- praktyczna znajomość węzłów: prusik, bloker, stoper taśmowy;

- dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;

- samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);

- wykorzystanie punktów naturalnych;

- łączenie punktów asekuracyjnch;

- budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;

- obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri;

- właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;

- prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej;

- zakładanie stanowisk zjazdowych;

- zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;

- rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu;

- uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;

- pokonywanie różnych formacji skalnych z zastosowaniem odpowiednich technik wspinaczkowych;

- wychodzenie po linie (prusikowanie);


lp.

cena od 1-dnej osoby ilość uczestników

1

590 zł

1

2

450 zł

2

3

430 zł

3

4

400 zł

4

 


 • Cena nie zawiera kosztów dojazdu i wstępu na ściankę oraz zakwaterowania w miejscu szkolenia.
 • jest możliwość dołączenia się do innych kursów jeżeli takowe są prowadzone w danym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu
 • ukończone 18 lat lub ukończone 14 lat dla osób nie pełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w szkoleniu.
 • posiadanie ważnej karty zdrowia sportowca na uprawianie wspinaczki lub zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (może być wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu).
 •  wykupienie ubezpieczenia NNW (po wcześniejszym uzgodnieniu i przesłaniu danych personalnych (Imię i nazwisko adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego) szkoła wykupi ubezpieczenie (koszty ponosi Kursant)
 • opłacenie wadium (zaliczka 150 zł)
 • Buty wspinaczkowe - powinny być ciasne, mocno dopasowane, około , 2 numery mniejsze nisz nosimy zwykłe obuwie, palce stóp lekko podgięte, ale nie daj się namówić na zbyt ciasne zwłaszcza na początku,  aby wspinaczka nie stała się katorgą.
  (w skrajnych przypadkach mogą być stare korkotrampki, z obciętymi korkami,  (na czarnej gumie)  albo inne obuwie sportowe)
 • Odzież sportową nie krępującą ruchów podczas wspinaczki (ciepłą odzież, zawsze może nastąpić załamanie pogody)
 • Plecak do noszenia sprzętu 30-40 litrów może być większy
 • Szkoła zapewnia kompletny sprzęt wspinaczkowy ( karabinki, uprząż, kask, linę, itd... Posiadający atesty.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursy i szkolenia indywidualne

 

 

 

 • PROGRAM
 • CENNIK
 • Szkolenia indywidualne przeznaczone są dla osób chcących przypomnieć sobie zasady asekuracji, na przykład po dawno skończonym kursie lub uaktualnić o nowe wiadomości i techniki, mogą dotyczyć wspinaczki na sztucznej ścianie jak i również wspinaczki skalnej.
 • Program zajęć jest dopasowany do wcześniej omówionych potrzeb klienta.
 • Kursy są rozliczane w systemie godzinowym.  

Szkolenia na sztucznej ścianie – 60 zł za pierwszą godzinę następne 50 zł

Szkolenia wspinaczkowe w skałach – 60 zł za 1 godzinę plus pokrycie kosztów dojazdu


 • szkoła na czas kursu zapewnia sprzęt asekuracyjny (liny, uprzęże, kaski itp.)
 • cena nie zawiera kosztów dojazdu oraz wstępu na ściankę
 • w przypadku potrzeby skorzystania z większej ilości godzin jest możliwość negocjacji ceny
 • zniżki w wysokości 10 zł dla absolwentów szkoły wspinania „Wspinacz” i członków klubu RKW